Nota legal

Avís legal

L’Ajuntament d’Artés manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se’ns indiqui amb la màxima celeritat possible. No obstant això, l’Ajuntament d’Artés no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web


 • Domini: www.artes.cat
 • Titular: Ajuntament d’Artés
 • Adreça: c/ Barquera, 41. 08271 Artés, Barcelona
 • Telèfon: 938 305 001
 • Fax: 938 202 049
 • Adreça electrònica: artes@artes.cat
 • NIF: P0801000A
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis


La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i els organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o l'avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 2. Citar sempre la font de la informació.
 3. Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts en què s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament d’Artés en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament d’Artés i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions


Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin a la pàgina web de destí. L'Ajuntament d’Artés no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquests webs externs.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)


Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per tal d'ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com també per a la recollida d'estadístiques.

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google als servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP, l'Ajuntament té activada l'opció "Anonymize IP", que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP, de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de l'Ajuntament. A l'accedir a aquells llocs, podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador, l'operativa és diferent (la funció "Ajuda" us mostrarà com fer-ho).

Podeu consultar les condicions de privacitat als enllaços següents:

Podeu consultar les condicions de les cookies als enllaços següents:

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.